Adui


Bahasa Indonesia | Arti kata Adui adalah Sana, Disana. Atau bahasa batak toba adui sering digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh atau jarak yang jauh. Kata di adui atau di sadui bermakna jauh disana.

Untuk kata tu adui atau tu saudi bermakna jauh ke sana. Untuk mengatakan hari yang akan datang adalah basa adui. Sementara untuk Topot Adui bermakna jumpailah kesana atau datangilah kesana.

Contoh Kata Adui dalam kehidupan sehari-hari:
Tu Sadui ma ho lao ndang pola lomo rohangku mida ho.
(Ke sanalah kau pergi, aku tidak suka melihatmu)

Di dolok adui ma ho laho manatap hutaon.
(Ke bukit sanalah engkau pergi untuk melihat kampung ini)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *