gana


bahasa Indonesianya gana adalah patung, rupa, gambar, pada mana seseorang bersumpah untuk membersihkan diri.

bahasa Indonesianya margana adalah bersumpah.

bahasa indonesianya ganagana, ganaganaan adalah patung, patung pahatan, patung berhala, arca.

bahasa indonesianya pargana adalah bentuk, rupa wajah.

bahasa indonesianya siat gana adalah menjadikan sumpah, termakan sumpah, kena sumpah.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *