Ian


Bahasa Indonesianya ian, mian adalah bermukim, berdiam, tinggal, berkedudukan.

Bahasa Indonesianya ianian adalah hal mengenai tinggal, kediaman.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *